Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Booking – Widget

Mô tả

Simple Booking – Widget – Motor de Reservas Simple Booking distribuido en españa por Roline System. Integración con WP.

Ảnh màn hình

 • Simple Booking Form. Motor de Reservas Simple Booking
 • Simple Booking Engine. Front Page Book Form

Cài đặt

Installation through the WordPress Dashboard

 1. Login to your WordPress admin.
 2. Click on the plugins tab.
 3. Click the Add New button.
 4. Search for “Simple Booking – Widget”.
 5. Look for our plugin, click “Install Now” and then “Activate”.

Hỏi đáp

Qué necesito para utilizar este plugin?

Necesita contratar previamente los servicios de Simple Booking a través del contacto: info@simplebooking.es

Es gratuito?

El uso del plugin es gratuito, aunque necesita contratar una licencia para utilizar el Motor de Reservas Simple Booking.

Đánh giá

28 Tháng Sáu, 2023
I’ve very familiar with what Simple Booking is/does. But what does this plugin do? It contains no info except that Simple Booking is a good booking engine, which is utterly irrelevant. Does one have to install this plugin to find out if it does anything and what that might be? How about writing a description?
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Booking – Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • Add feature: Theme
 • Add feature: Show/Hidden title
 • Fix styles
 • Fix languages

1.0.0

 • First Release (November 05, 2018). This is the first release of our plugin.