Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Blog Layout

Mô tả

Simple Plugin for Blog a custom blog layout.
See screenshot for more details.

default shortcode:

[asr-blog]

post show per page shortcode:

[asr-blog show=”123″]

Text color change shortcode”

[asr-blog color=”#hexcode”]

show a specific category posts shortcode:

[asr-blog cat=”cat-slug”]

Ảnh màn hình

  • black color text [asr-blog color=”#000″]
  • white color text[asr-blog color=”#fff”]
  • #edce04 color text[asr-blog color=”#edce04″]
  • Responsive Layout on Mobile

Cài đặt

  1. Upload “simple-blog-layout.zip” to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload “simple-blog-layout.zip” to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
default shortcode:

[asr-blog]

post show per page shortcode:

[asr-blog show=”123″]

Text color change shortcode”

[asr-blog color=”#hexcode”]

show a specific category posts shortcode:

[asr-blog cat=”cat-slug”]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Blog Layout” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release.