Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Bitcoin Donations Widget

Mô tả

This adds a simple Bitcoin donations widget to your WordPress site.

Cài đặt

  1. Download the .zip file
  2. Upload and extract the contents of the zip file to your wp-content/plugins/folder
  3. Activate the plugin from your WP-admin / Plugins
  4. Enjoy!

Hỏi đáp

Where can I find the settings?

This plugin adds a “Simple Bitcoin Donations” widget to your site. The widget is found in your “Appearance > Widgets” page.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Bitcoin Donations Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • initial release