Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Auto Tag

Mô tả

Simple way to create auto tags from post/page title.

Cài đặt

  1. Upload simple-auto-tag folder to plugins folder.

  2. Chmod words.txt file for 777 rights.

  3. Go to Plugins menu and active.

Hỏi đáp

Can I use this plugin for Free?

Yes absolutely.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Auto Tag” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Small code update

1.0.3

  • Add bug fix

1.0.2

  • Add new function

1.0.1

  • Small bug fix

1.0.0

  • First Release