Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Analytics – Tag Manager

Mô tả

It allows you to very simply configure your code: Google Analytics and Google Tag Manager.

Features

  • Lets you configure Google Analytics.
  • Lets you configure Google Tag Manager.
  • It does not run when there are logged-in users updating the information of the website, this to avoid traking in each update of information.

Privacy

This plugin does not collect or store any user data.

Upgrade

Just click “Update” on the plugins page and let WordPress do it for you automatically.

Ảnh màn hình

  • Basic settings.

Cài đặt

  1. Upload the entire simple-analitycs-tag-manager folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen (Plugins > Installed Plugins).

More information on installing WP plugins

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Analytics – Tag Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Simple Analytics – Tag Manager” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Simple Analytics – Tag Manager” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.