Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Affiliate for WooCommerce

Mô tả

Simple Affiliate plugin provides such features like:
* Simple Affiliate system
* Affiliate wil be able to share a reference and earn money
* Affiliate wil be able to spend earned money to buy products
* Additional discount for customers who have reference code or link

Ảnh màn hình

Cài đặt

Minimum Requirements

  • PHP 7.0 or greater is recommended
  • WooCommerce 5 or greater is recommended

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Affiliate for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Screenshots

  • Checkout
  • Affiliate Profile
  • Affiliate Profile Settings
  • User Profile
  • Settings