Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple ACF Gallery Slider

Mô tả

The plugin uses slick slider and you can easily modify slider attributes using shortcode as well as own css. For instnace, slide speed or autoplay.

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple ACF Gallery Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp