Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Similar post-title checker

Mô tả

This plugin provides similar posts title to prevent duplicate post title and publish unique post title when adding new post in admin area. When you insert your post title, similar post title will be shown under post title input.

Ảnh màn hình

  • Plugin in action
  • Plugin options from 'Screen Options'

Cài đặt

  1. Upload plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You can change plugin options under ‘Screen Options’ menu in post screen

Đánh giá

9 Tháng Mười Hai, 2021
The Developer shouldn't leave it without upgrading It's the only plugin that do the work perfectly
3 Tháng Chín, 2016
Hi, although i got warning Warning: This plugin has not been tested with your current version of WordPress. but it is still working fine on my 4.5.3 Thanks
Đọc tất cả 9 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Similar post-title checker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Hello world…