Siiimple APH

Mô tả

L’extension Siiimple APH fournit une solution clé-en-main dédiée, simplifie l’interface d’administration WordPress et permet d’accéder facilement aux ressources de l’agence de marketing Siiimple.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Siiimple APH” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date: February 25th, 2019

1.0.1

Release Date: February 28th, 2019

1.0.2

Release Date: March 5th, 2019

1.0.3

Release Date: March 5th, 2019

1.0.4

Release Date: April 9th, 2019

1.0.5

Release Date: April 9th, 2019

1.0.6

Release Date: August 5th, 2020