Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Siiimple APH

Mô tả

L’extension Siiimple APH fournit une solution clé-en-main dédiée, simplifie l’interface d’administration WordPress et permet d’accéder facilement aux ressources de l’agence de marketing Siiimple.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Siiimple APH” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date: February 25th, 2019

1.0.1

Release Date: February 28th, 2019

1.0.2

Release Date: March 5th, 2019

1.0.3

Release Date: March 5th, 2019

1.0.4

Release Date: April 9th, 2019

1.0.5

Release Date: April 9th, 2019

1.0.6

Release Date: August 5th, 2020