Sidebars Blocks

Mô tả

A simple plugin that will convert sidebars and Widgets Areas to gutenberg blocks.

The plugin will add all registered sidebars in Widgets page as blocks in Gutenberg.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sidebars Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Sidebars Blocks” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Sidebars Blocks” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.