Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sidebar Table of Contents

Mô tả

Creates a sidebar with all headings (h1-h6) on a page.

Ảnh màn hình

  • Settings in wp-admin
  • Settings saved
  • PC view, sidebar hidden
  • PC view, sidebar open
  • Smartphone view, sidebar hidden
  • Smartphone view, sidebar open

Cài đặt

Download and activate.

Hỏi đáp

  1. How do I add content to the sidebar?

The Plugin generates a table of contents from all headings1 to headings6 on the actual page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sidebar Table of Contents” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

No changes yet