Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SIC Hide Notification

Mô tả

This plugin hides upgrade notifications to all non-administrative users. Preventing those accounts from viewing or accessing WordPress upgrade reminders, after activating the plugin, notifications will be invisible in the WordPress dashboard.

Cài đặt

  1. Upload ”SIC Hide Notification” to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SIC Hide Notification” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.