Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Shutter Keys

Mô tả

This plugin adds keyboard navigation support with the left and right arrow keys to the Shutter Reloaded plugin.

Cài đặt

  1. Upload the shutter-keys directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

What if the plugin doesn’t work?

The plugin is fairly untested. Please provide additional details on the plugin page and I will try to resolve it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Shutter Keys” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Updated for WordPress 4.0

1.0.0

  • First version