shrtfly-url-shortener

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Mười Hai, 2023 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

17 Tháng Năm, 2020
Usually i use direct scripts or manual urls. But having a plugin of a URL shortner is awesome.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ShrtFly – URL Shortener” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp