Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Show/Hide Adminbar in WordPress 3.1

Mô tả

Provides a setting to show or hide the new admin bar in WordPress 3.1

Cài đặt

You can use the built in installer and upgrader, or you can install the plugin manually.

Installation via WordPress

  1. Go to the menu ‘Plugins’ -> ‘Install’ and search for ‘Show/Hide Adminbar’
  2. Click ‘install’

Manual Installation

  1. Upload folder showhide-adminbar to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure plugin in ‘Settings -> Admin Bar’ menu

Hỏi đáp

none

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Show/Hide Adminbar in WordPress 3.1” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release