Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

showGplus

Mô tả

A small plugin whose purpose is to show G+ “Follow us”, using a shortcode.

Cài đặt

Unzip to plugin-dir.

Place shortcode [showgplus id=”gplus id” lang=”the language you want(en,sv,de,etc..)”], save and be happy. Parameters width and height is also available.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“showGplus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp