Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Showcase Products

Mô tả

Showcase products plugin will display your products neatly on your website. The way you display your products matters. It drive user’s attention to the products you are selling. This plugin will provide you elegant and stylish display of your products.

This plugin is meant for the one who do not want to sell but to showcase their products online. You can add product image, Product price, Short description and detailed description.

You can use the widget sp-categories for the catagory display on your sidebar.

Cài đặt

  1. Upload the extracted file showcase products to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You are all done, You can start adding your products, and use the shortcode [all_products] on the page/post where you want the shop to display.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Showcase Products” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial version