Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Show var_dump

Mô tả

“var_dump” method can’t show results in functions.php. If You can use original method “var_dump_ex”,the results shows in your dashboard after “Show var_dump” plugin install.

Ảnh màn hình

  • After install, results for "var_dump_ex" in your dashboard footer

Cài đặt

  1. Upload show-var-dump to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. If you want check array,object,etc.,write method “var_dump_ex”

e.g. var_dump_ex($param);

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Show var_dump” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0
First Release.