Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Show Theme File

Mô tả

This is a simple plugin that uses wordpress’ hierarchy to determine what theme file the current page used to render it!

Cài đặt

Installation is quite simple!

  1. Upload showThemeFile.php to your wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Browse your website and look at the top for what theme file rendered it! (Must be Admin)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Show Theme File” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp