Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Show Product Reviews and Ratings

Mô tả

With this plugin you will rank much higher on Google!
Plugin to show average rating shop score, average shop rating stars, total number of reviewed products and all rating info for each product.
This plugin is also language independent.
Simply use one ore more short codes and add the necessary texts in your own language.
[pdmi_show_shop_average_rating_stars] – show average star rating
[pdmi_get_average_rating_score] – show average number score
[pdmi_get_total_number_reviews] – show total number of reviews
[pdmi_show_all_product_reviews] – show all products and all associated reviews

Ảnh màn hình

  • Screenshot 1 example
  • Screenshot 2 example

Hỏi đáp

No FAQ yet

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Show Product Reviews and Ratings” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • A change since the previous version.
  • Another change.