Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Show Pages List

Mô tả

Developed by www.lije-creative.com, this is a simple plugin that gives you the urls of your pages, posts and everything else. It is useful to generate a network chart.
You can learn more about how to create a network chart using Google Fusion tables here (Blog post in french).

Ảnh màn hình

  • Show Pages List tab

Cài đặt

Just enable the plugin to get the list. No configuration. #KISS

Đánh giá

18 Tháng Một, 2018
Even if the plugin hasn't been updated since a while, it still does the job. So 5 stars 🙂
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Show Pages List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First push

1.1

  • Bug fix

1.2

  • Added categories urls