Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Show only free shipping when available for Woocommerce

Mô tả

The plugin automatically hides other shipping methods when free shipping is available during shipping costs calcul and checkout.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Download the plugin & install it to your wp-content/plugins folder (or use the Plugins menu through the WordPress Administration section)
  2. Activate the plugin
  3. Save and enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Show only free shipping when available for Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release