show-hide-content

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Mười Hai, 2023 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Works on latest WP version. One thing; the button says "READMORE" - I would prefer "READ MORE" with a space (maybe update). Thanks anyway.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Show Hide Content” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Show Hide Content” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Show Hide Content” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.