Show Google Analytics widget

Mô tả

Show your google analytics visit data on your sidebar widget.
像痞客邦的顯示今日參觀人數和總參觀人數的小工具

Ảnh màn hình

  • Show widget on the sidebar.
  • Show google analytics visit data for this month.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.(將外掛上傳至目錄 /wp-content/plugins/ 下,或是透過後台安裝外掛)
  2. Activate the plugin through the Plugins screen in WordPress.(在外掛清單中啟用本外掛)
  3. Use the Settings->GA服務帳號 to configure the plugin.(請先至『設定』->『GA服務帳號』頁面,按照說明設定相關項目)
  4. Setup Widget.(到小工具設定後開始使用)

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Show Google Analytics widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

  • Bug 修正
  • 移除顯示文章瀏覽次數

1.2

  • 新增顯示文章瀏覽次數

1.1

  • 加入可自行調整累積人氣起算數字