Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Show Google Analytics widget

Mô tả

Show your google analytics visit data on your sidebar widget.
像痞客邦的顯示今日參觀人數和總參觀人數的小工具

Ảnh màn hình

 • Show widget on the sidebar.
 • Show google analytics visit data for this month.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.(將外掛上傳至目錄 /wp-content/plugins/ 下,或是透過後台安裝外掛)
 2. Activate the plugin through the Plugins screen in WordPress.(在外掛清單中啟用本外掛)
 3. Use the Settings->GA服務帳號 to configure the plugin.(請先至『設定』->『GA服務帳號』頁面,按照說明設定相關項目)
 4. Setup Widget.(到小工具設定後開始使用)

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Show Google Analytics widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5

 • 增加小工具可顯示熱門文章
 • 其他功能修正

1.4

 • 日期計算改採後台設定的時區
 • 支援短代碼顯示文章瀏覽次數,短代碼寫法:[sig_post_pv label=”瀏覽:”]
 • 今日熱門文章
 • 其他功能修正

1.3

 • Bug 修正
 • 移除顯示文章瀏覽次數

1.2

 • 新增顯示文章瀏覽次數

1.1

 • 加入可自行調整累積人氣起算數字