Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Show Git Branch

Mô tả

Shows the git branch you are currently on in the Toolbar. Checks theme then root.

Ảnh màn hình

  • A screenshot of the Toolbar.

Cài đặt

  1. Upload show-git-branch to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Does it work if WP is in another directory?

I don’t know – let me know.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Show Git Branch” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp