show-for-device

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 9 Tháng Bảy, 2024 và không khả dụng để tải xuống. Việc đóng này là tạm thời, chờ đánh giá đầy đủ.

Đánh giá

15 Tháng Bảy, 2020
Muchas gracias amigo, este plugin es una maravilla me resolvió un problema que me tenía atascado gracias por ponerlo al alcance de la comunidad
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide and show for devices” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp