Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Show All Draft Posts And Pages

Mô tả

Show draft posts and page is a plugin where you can see all your entire drafts posts and pages and auto save posts through admin dashboard and also if you want you can show draft posts as a upcoming post in your website with just drag and drop widget.you can edit them can delete them with just a easy click

Ảnh màn hình

  • Widget configuration options
  • Sample output

Cài đặt

  1. Upload the ‘Show_draft_posts_pages’ folder to your ‘/wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings->Show all drafts Post
  4. For showing draft posts as upcoming Post goto widgets section and simply drag and drop the ‘Draft as upcoming’ widget

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Show All Draft Posts And Pages” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp