Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Shortener Simple

Mô tả

Shortener Simple creates in an easy way, links with customizable url, with landing page that can be changed and reused.

  • You can change the destination url.
  • Accounting visits to the link.
  • Indicates the code with which you want to redirect to the destination URL (301 by default).

Cài đặt

Upload the Shortener Simple plugin to your web project, Activate it.

1, 2, 3: You’re done!

Hỏi đáp

Installation Instructions

Upload the Shortener Simple plugin to your web project, Activate it.

1, 2, 3: You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Shortener Simple” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

Release Date – 19 July 2018

  • Fixed bug with QR generation

1.0.0

Release Date – 16 July 2018

  • First Release.
  • Counter views