Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Shortcodes In Titles

Mô tả

This plugin, makes it easier to add shortcodes in your post titles, by erasing the shortcode tag from the permalink and filtering the rest of your titles. That way, you only show the title with applied shortcodes where you want.

Features

  • WordPress generates the permalink of your post without the shortcode tag
  • The shortcode will be striped from wp_title(), leaving the title intact

Cài đặt

  1. Upload the plugin to your plugins folder: ‘wp-content/plugins/’
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php sc_title(); ?> or <?php echo get_sc_title(); ?> in your templates where you want the title to appear

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Shortcodes In Titles” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Version