Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Shortcodes for Gravity Forms

Mô tả

Now you can view and copy the shortcode of Gravity Form you created from the form list in backend.

Ảnh màn hình

  • Gravity Forms list with shortcode column.

Cài đặt

  1. Install Shortcodes for Gravity Forms either via the WordPress plugin directory or by uploading the files to your server at wp-content/plugins.

  2. Activate Shortcodes for Gravity Forms

Hỏi đáp

  • What’s the requirement for using Shortcodes for Gravity Forms? – You need Gravity Forms plugin installed and activated.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Shortcodes for Gravity Forms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – December 15, 2016

  • Initial Release