Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Shortcode Redirect

Mô tả

Shortcode Redirect allows site owners to automatically redirect a user when viewing a page or post on the site. The plugin instructions are very simple. Add a shortcode to the post/page that looks like the following [redirect url='http://somesite.com'] the url= part is where you define the URL to redirect the user to.

Features

  • Works on pages and posts
  • NO settings or configurations to deal with
  • Define a URL to redirect the user to

Note

Shortcode redirect should work with older versions of WordPress as well but was not tested with anything older than 2.7

Cài đặt

  1. Upload ‘shortcode-redirect.zip’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

  3. Add the shortcode on the pages/posts that you want to redirect. Shortcodes should look like [redirect url='http://somesite.com'] where the url= part is the URL to redirect to.

  4. Done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Shortcode Redirect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.00

  • Initial release