Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ShortBuild

Mô tả

ShortBuild, adds extra options for customizing home page of the Short Theme.

The ShortBuild plugin features include:

 • Beautiful ready-made homepage
 • Predefined usefull sections
 • Live content editing
 • and many other features

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ShortBuild” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.6.11

 • Fixed compitable issue.

1.6.10

 • Fixed compitable issue.

1.6.9

 • Fixed Issues.

1.6.8

 • Added Post Excerpt support.

1.6.7

 • Added child theme support.

1.6.6

 • Added theme support.

1.6.5

 • Added theme support.

1.6.4

 • Added theme support.

1.6.3

 • Fixed Slider image issues.

1.6.2

 • Fixed Slider section issue.

1.6.1

 • Fixed Service section issue.

1.6

 • Added child theme.

1.5

 • Added child theme.

1.4

 • Fixed Project issue.

1.3

 • Added Themes pages.

1.2

 • Added Theme Compatibility Setting.

1.1

 • First Commit.

1.0

 • First version of the plugin.

1.6.12

 • Fixed WordPress compitable issue.

1.6.13

 • remove newses support