Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Short Bio Widget

Mô tả

Its a widget that collects your short biography and show into wordpress sidebar area. User can add gravatar, name, short personal details, all common social links with icons.

Ảnh màn hình

  • The frontend view
  • The backend view

Cài đặt

  1. Upload \”short-bio-widget\” to the \”/wp-content/plugins/\” directory.
  2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.
  3. Now go to Appearance -> Widgets and drag the \’Short Bio Widget\’ to sidebar area.

Hỏi đáp

Can I add a photo to my bio widget

Yes it can show your gravatar image. Just put your gravatar email and the image size. Photo will show up exactly.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Short Bio Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Added two more buttons

1.1

  • Fixed social icon center align issue

1.0

  • Initial release.