Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SHK Hide Title

Mô tả

A Plugin To disable title for pages in WordPress, You can use the header class yourself so it works for all themes

Đánh giá

13 Tháng Sáu, 2023 1 reply
Please update this or remove from catalog. it’s not working anymore.
29 Tháng Năm, 2023
Lo instale lo active y no modifico absolutamente nada, ni se molesten en instalarlo
11 Tháng Ba, 2023 1 reply
Does not work. 4 year old plugin that does the same thing works, but not this fresh one?
3 Tháng Một, 2023
tested with wordpress 6.1.1 it works fine without errors
Đọc tất cả 12 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SHK Hide Title” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

7/8/2015 version 1.0.1
[!] fixed the bug of class

31/12/2015 version 1.0.2
[!] Added Customizer option to enter the header class

31/12/2015 version 1.0.3
– Added Customizer option to enter the header id that you wanted to Hide
– Added the option to disable the post title too.

20/12/2021 version 1.0.4
– Added support to disable guttenberg title

23/03/2023 version 1.0.5
– Fixed bug for 404
– Fixed support issues with guttenberg titles