shipping-checkout-localized-for-vietnam

Mô tả

This plugin has been closed as of 8 Tháng Ba, 2024 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

31 Tháng Năm, 2021
Cảm ơn tác giả nha. Plugin gọn nhẹ lại hiệu quả. Mong sau này có thêm nhiều cải tiến hơn.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Shipping & checkout – Localized for Vietnam” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Shipping & checkout – Localized for Vietnam” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Shipping & checkout – Localized for Vietnam” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.