Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Shipping-Based Products for woocommerce and Ali2Woo

Mô tả

Products imported from Aliexpress each have a shipping method list corresponding to the country of delivery.

But what if the delivery country of the customer does not have shipping methods?

This plugin allows you to display a personalized message instead of the “add to cart” when the current product does not have shipping methods.

Types of products supported

 • Simple products
 • Variable products
 • Grouped products
 • External products

Requirements for the plugin to work

 • WooCommerce at least 3.7.0
 • Ali2woo at least : 1.8.6

Ảnh màn hình

 • Settings
 • Single product page

Cài đặt

 1. Download the plugin & install it to your wp-content/plugins folder (or use the Plugins menu through the WordPress Administration section)
 2. Activate the plugin
 3. Navigate to ** Ali2woo > Shipment-based products.
 4. Customise your labels.
 5. Save and enjoy!

Đánh giá

3 Tháng Bảy, 2020 1 reply
Hello , Your plugin seems useful. But, I see it is limited to the Ali2Woo Plugin, in my opinion, you can add more support for other Droppshiping Plugins. good luck
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Shipping-Based Products for woocommerce and Ali2Woo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Shipping-Based Products for woocommerce and Ali2Woo” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Shipping-Based Products for woocommerce and Ali2Woo” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

 • first release