Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SyntaxHighlighter Evolved: LotusScript Brush

Mô tả

Adds support for the LotusScript language to the SyntaxHighlighter Evolved plugin.

Cài đặt

  1. Make sure that SyntaxHighlighter Evolved plugin is installed. Build and tested with version 3.5.0
  2. Upload ‘syntaxhighlighter-lotusscript’ folder to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SyntaxHighlighter Evolved: LotusScript Brush” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Version