Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SyntaxHighlighter Evolved: @Formula Brush

Mô tả

Adds support for the Lotus Notes @formula language to the SyntaxHighlighter Evolved plugin.

Cài đặt

  1. Make sure that SyntaxHighlighter Evolved plugin is installed. Build and tested with version 3.5.0
  2. Upload ‘she-formula-brush’ folder to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SyntaxHighlighter Evolved: @Formula Brush” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Version