Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sharedaddy More Control

Mô tả

You can’t restrict Sharedaddy only to posts or pages. That’s why this plugin exists, now you can control Sharedaddy for your post types too.

Cài đặt

Please follow the standard installation procedure for WordPress plugins.

Once installed, go to SettingsSharing → Find Show buttons only for such post types

Hỏi đáp

Before asking questions, please check the github page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sharedaddy More Control” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

0.2

  • Multiple post types can be selected now.

0.1

  • First stable release.