Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Share5s – Upload, manage, sharing your file in free file hosting

Mô tả

Upload, share and manage your file on share5s server free right on your wordpress website. Register account: https://share5s.com/register.html
Advantage:
Free 100.00 GB Storage
Unlimited Max File Size
Unlimited Download Speed
Never Delete Your File
Plugin Feature:
– Manage file
– Upload file
– Add folder
– Get link share your file

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Share5s – Upload, manage, sharing your file in free file hosting” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Share5s – Upload, manage, sharing your file in free file hosting” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Share5s – Upload, manage, sharing your file in free file hosting” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.