Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Share Drafts Publicly

Mô tả

Need to show a post to someone but they don’t have a WordPress user account? Share Drafts Publicly allows you to generate a private URL for non-users to view post drafts with a simple click of a button.

Ảnh màn hình

 • Make a draft public by clicking the "Make Draft Public" button in the "Share Drafts Publicly" meta box.
 • Once a draft is shareable, you can copy the link or make the post private again.

Cài đặt

Requirements

 • WordPress version 3.0 and later (tested at 3.4.2)

Installation

 1. Unpack the download package.
 2. Upload all files to the /wp-content/plugins/ directory, with folder
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

Requirements

 • WordPress version 3.0 and later (tested at 3.4.2)

Installation

 1. Unpack the download package.
 2. Upload all files to the /wp-content/plugins/ directory, with folder
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Share Drafts Publicly” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v1.1.5

 • Added security enhancements.

v1.1.4

 • Added security enhancements.

v1.1.3

 • Fixed PHP error when determining if draft should be shown.

v1.1.2

 • Fixed PHP notice when getting draft URL or draft status.
 • Fixed WordPress coding standards issues.

v1.1.1

 • Added “sdp_allowed_post_status” filter for setting which post statuses will present the “Share Drafts Publicly” metabox.

v1.1

 • Moved public draft controls to separate meta box.

v1.0.1

 • Fixed bug where secret key changes on saving a new draft

v1.0.0

 • Initial release