Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SF Category Menu

Mô tả

Plugin is based on jQuery Treeview Plugin and gives an easy Treeview Menu for WordPress categories. It will display the current page or category and all child pages.
Plugin website

Features:

 • Choose from 5 different styles
 • Không gồm những danh mục
 • Translation ready
 • Doesn’t show empty categories
 • Shortcode to list categories with thumbnails

Live demo:

Photo website

Ảnh màn hình

 • Admin options.
 • Default style menu created with this plugin.
 • Famfamfam style menu created with this plugin.

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Use it as a Widget

See custom Styling examples.

Hỏi đáp

Plugin page

Installation Instructions
 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Use it as a Widget

See custom Styling examples.

Đánh giá

9 Tháng Mười Hai, 2018
There is no title in the widget; I must put a widget shortcode in another widget with title; however it works, good and simple menu tree; it seems the only free tree menu plugin
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SF Category Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

SF Category Menu change log.