Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Alex Set Favicon

Mô tả

Alex Set Favicon allows any user to easily set and update their favicon.
See http://anthony.strangebutfunny.net/my-plugins/alex-set-favicon/ for help

Ảnh màn hình

  • Here’s it in action

Cài đặt

  1. Upload the directory "set-favicon" to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to “Set Favicon” in the dashboard under Settings for help.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Alex Set Favicon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release

2.0

  • Small bug fix, added