Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Session Mirror

Mô tả

Session Mirror is the fast way to understand your users.
This plugin provides a simple installation of Session Mirror on your WordPress site.

Cài đặt

Follow these steps to use the plugin:

  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  2. If you don’t have an account, create a free account then get api key and secret key from the session mirror dashboard (https://dashboard.sessionmirror.com/user/settings).
  3. Navigate back to your WordPress admin panel > Session Mirror.
  4. Configure your plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Session Mirror” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.