Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Service

Mô tả

This plugin allows you to track orders in the service center

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Service” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Service” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Service” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.3

Release Date – 20 Mar 2022
Some fixes

1.0.2

Release Date – 20 Jul 2021

  • Added statistics function

1.0.1

Release Date – 16 Jul 2021

  • Added print function
  • Added function of receiving data about a device by imei number using an external API service

1.0.0

Initial release.