Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Separate Feed Comments and Trackbacks

Mô tả

This plugin filters the sitewide comments feed as well as individual post comment feeds.

Upon first-time installation and activation, all trackbacks will be removed from the default WordPress comments feeds.
You can override this behavior on the options page and also use the comments or trackbacks only feeds described below.

URL for comments only feeds: add the variable “comments” to your feed query string.

  • http://mysite.com/comments/feed/?comments
  • http://mysite.com/?feed=rss2&withcomments=1&comments

URL for trackbacks only feeds: add the variable “trackbacks” to your feed query string.

  • http://mysite.com/comments/feed/?trackbacks
  • http://mysite.com/?feed=rss2&withcomments=1&trackbacks

Cài đặt

  1. Upload separate-feed-comments-trackbacks.php to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

None.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Separate Feed Comments and Trackbacks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp