Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SEO Smart Link Targets

Mô tả

Super lightweight solution to changing all external links and internal PDF attachments to open in a new tab.

Cài đặt

Either upload a .zip file, or install through the WordPress.org repository.

Đánh giá

12 Tháng Tám, 2017
Simple and effective solution for opening pdf files in new tabs. Works with WordPress 8.1.* and the Divi theme from Elegant Themes. Thank you for the effort.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SEO Smart Link Targets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp