Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SEO Sitemap Generator with fetch urls

Mô tả

Generate google xml sitemap and webmaster tools fetch urls automatically. Improve your website SEO ranking in few steps.

1) submit your http://yoursiteurl/sitmape.xml in webmaster tools.

2) copy all website urls from http://yoursiteurl/urlslist.xml

3) paste urls in wordpad and fetch them easily in webmaster tools. Your urls will starts showing in 15 minutes in google.

www.vashikaranspecialist.xyz

Cài đặt

  1. Upload SEO Sitemap Generator with fetch urls folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
    or you can directly install plugin from wordpress plugin directory.

After Active plugin Go to in admin side
Go wp-admin ==> Google Site map
Click “Google Sitemap” for get sitmap.xml and watch “fetch url list”

Hỏi đáp

Will SEO Sitemap Generator with fetch urls plugin work with my latest WordPress installation ?

Yes, Sure SEO Sitemap Generator with fetch urls is tested and created with new version of WordPress.

Will SEO Sitemap Generator with fetch urls plugin work with my themes?

Of course! SEO Sitemap Generator with fetch urls plugin works out-of-the-box with every WordPress themes and other plugins. It work with the vast majority of premium and free themes, without requiring any coding.

Where can I report a bug?

Report bugs and participate in development at http://www.vashikaran.biz/contact-us.php/.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SEO Sitemap Generator with fetch urls” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Newer version.