Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SEO Meta Description

Mô tả

Creates meta description write panel for posts pages and custom post types.
Meta description write panels are not present in the default WordPress installation.

Meta description were traditionally important for website SEO. Today, with the improvement of the software that reads and summarizes the textual documents, they are loosing the importance.

Still you can find them useful on pages with low or even no text.

Cài đặt

  1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SEO Meta Description” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.0 [2016-11-01]

Adding support for custom post types.

1.0.0

Initial version.