Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple SEO Images that work

Mô tả

SEO Images that work helps you get a major SEO boost by adding Alt and Description to all you IMG tags.
All the magic is made on the fly and no database changes are performed.

Made as a 20% time project in Digital Dali

Ảnh màn hình

  • User interface

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/seo-images-that-work directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->SEO Images screen to configure the plugin

Đánh giá

21 Tháng Một, 2017
I'm using this plugin on multiple websites and it works good, but needs some more configuration templates
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple SEO Images that work” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version published to WordPress plugin directory.